คลิป Somchai Channel

คลิปรวมบรรยาย ระเบียบวิธีการวิจัย (15 ตอน)

รัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา (6 ตอน)