รวมบทความกึ่งวิชาการ

20190521_135248

เอาเรื่องยาก มาเขียนให้ง่าย วิชาการครื้นเครง
เชิญคลิก Benchmarkกลยุทธ์ประสิทธิผลประสิทธิภาพองค์การเรียนรู้SWOT AnalysisKPI.TQMCustomer SatisfactionคิดเชิงบวกCustomer Focusคุณภาพชีวิตการทำงานคิดแนวข้างประชานิยมEqual PayQWLการตัดสินใจฺBalanced ScorecardCompetitive Advantageกลยุทธ์กลับตัวScenario Analysisการเลือกปฏิบัติ