รู้เขารู้เรา (SWOT Analysis)

รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง  ไม่รู้เขาไม่รู้เรา  เซ่อๆซ่าๆ รบร้อยครั้งก็แพ้ทั้งร้อยครั้ง  ปรมาจารย์ซุนหวู่กล่าวไว้เมื่อห้าพันปีก่อน ใน The Art of War   เมื่อถูกนำมาถอดโดยหลักวิชาการ  ฝรั่งก็เลยคิดเป็นเทคนิคการบริหารขึ้นมา โดยเรียกว่า SWOT Analysis โดยมาจากคำย่อ 4 คำ คือ จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) โอกาส (O: Opportunity) และ ภาวะคุกคาม(T:Threat) โดยเทคนิคนี้จัดเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการตอบโต้ที่เหมาะสม

S และ W จึงเป็นเรื่องของการประเมินสถานการณ์ภายในองค์การ ว่า เราแข็งอ่อนในเรื่องอะไร  เช่น  คนหัวแข็ง (อันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อน)  หรือ องค์การมีความอ่อนตัว ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์ได้ดี (อันนี้น่าจะเป็นจุดแข็ง)

ส่วน O และ T เป็นการประเมินภายนอกองค์การ  ว่าเวลาเราทำงานมีใครช่วยเรา สนับสนุนเรา สร้างโอกาสในการทำงานให้แก่เราบ้าง  หรือ มีสิ่งใดภายนอกที่ทำให้เราทำงานยากขึ้นบ้าง หรือ เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ

มีเรื่องเล่าว่า  สมัยกรุงศรีอยุธยา  พม่ารบกับไทย  มาบุกตีหมู่บ้านคนไทย  วันแรกก็จะขนข้าวปลาอาหารไปหมด คนไทยก็ยื้อยุดไม่ยอมให้เอาไป  พม่าซึ่งมีกำลังมากกว่า ก็ยืนยันคำเดียวว่า “สงครามย่อมเป็นสงคราม  กฎย่อมเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้น”

วันที่สอง ทหารพม่ามาใหม่  วันนี้ ขนเอาเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน ทั้งจอบ เสียม มีด พร้า จะขนไปหมด  คนไทยก็ขอร้องว่าอย่าเอาไปเลย  เพราะหากเอาไปหมด จะไม่มีเครื่องมือทำมาหากิน  พม่ายืนยันคำเดิม “ยกเว้นไม่ได้หรอก  สงครามย่อมเป็นสงคราม กฎย่อมเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้น”

วันที่สาม  มันมาอีกแล้ว  อาหารก็เอาไปแล้ว  เครื่องมือเครื่องไม้ก็เอาไปแล้ว  วันนี้กวาดต้อนหญิงสาวตั้งแต่เด็กจนถนนคนชราไปหมด  แต่ก็มีวีรสตรีไทยออกมาขวาง  “เอาอิฉันไปไม่ว่าหรอก  แต่คุณยายอายุ 80 กว่านั่น  เอาไปก็ไม่มีประโยชน์  ให้คุณยายแกอยู่บ้านเลี้ยงหลานเหอะ”  ยังไม่ทันที่ทหารพม่าจะพูดอะไร  คุณยายก็กระโดดออกมาขวาง    “ยกเว้นไม่ได้หรอก  สงครามย่อมเป็นสงคราม กฎย่อมเป็นกฎ ไม่มีข้อยกเว้น”

แปลความว่า คุณยายประเมินทหารพม่า เป็น โอกาส ไม่ใช่ภัยคุกคาม

เผยแพร่โดย

somchaisr

สมชัย ศรีสุทธิยากร นักรัฐศาสตร์ สอนวิชาบริหาร กลยุทธ์ การวิจัย เป็นกรรมการองค์กรอิสระ ช่างภาพ เขียนบทกวี แปลเพลง แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว และอาหารอร่อย นำประสบการณ์บางส่วนมาร่วมแบ่งปันในเว็ปเล็กๆที่จัดการด้วยตนเองอย่างง่ายๆนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s