เก็บตกจากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (2-6 ก.ค. 56)

เก็บตกจากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (1)

ไกด์ท้องถิ่นของสิงค์โปร์ สุดยอด
เวลารถวิ่งผ่านตึกรูปทรงแปลกๆ
เราถามนี่ตึกอะไร
เขาตอบ ตึก Alumelike
ชื่อแปลกดีนะ เราคิดในใจ
ผ่านสะพานสวยดี สะพานอะไรนี่
สะพาน Alumelike เขาตอบ
ผ่านอนุสาวรีย์ ของใครไม่รู้
ก็ได้คำตอบว่า อนุสาวรีย์ Alumelike
ชื่อนี้ มันต้องเป็นคนสำคัญ ของประเทศแน่
อะลูมิไล้ มันเป็นใครนี่
ไกด์ตอบหน้าตาเฉย
อะลูมิไลค์ คือ อะไรไม่รู้

เก็บตก จากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (2)

ไปดูงานการบริหารจัดการน้ำ ของสิงค์โปร์ ทำให้รู้ว่า
สิงค์โปร์ เป็นประเทศที่ขาดแตลนน้ำอย่างยิ่ง
เกาะนิดเดียว หากรอจากน้ำฝน
จะสามารถรองรับความต้องการได้แค่ 30%
จึงต้องหาทางผลิตน้ำ ขึ้นมาใช้ตอบสนองการอุปโภค บริโภค
มีวิธีการผลิตน้ำสะอาดอีก 2 ทางคือ
กลั่นจากน้ำทะเล ซึ่งต้นทุนแพงมาก
และนำ น้ำที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่
ซึ่งคุยมากว่า สะอาด ปลอดภัย ขนาดดื่มกินได้
สามารถบรรจุขวด เป็นน้ำดื่มได้เลย
แต่ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงของการดูงาน
ไม่เลี้ยงน้ำเราสักขวด
มาทราบภายหลังว่า เคยมีคณะดูงานจากเมืองไทย
มาฟังการบรรยาย แล้วเขาแจกน้ำขวดรีไซเคิลนี้ให้ทาน
โดยอธิบายว่า น้ำดื่มขวดนี้ มาจากผลิตจากน้ำเสียที่มาจากครัวเรือน
ปรากฏว่า ทั้งคณะไม่มีใครเปิดทานเลย
ทริปนี้ เลยไม่แจกน้ำ
หรือกลัว ต้องสาธิตดื่ม ให้คณะดูงานดูก็ไม่รู้

เก็บตก จากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (3)

การนำเสนอของทุกที่ ที่ไปดูงานถือว่าสุดยอด
มีการเตรียมการอย่างดี
Powerpoint สรุปสาระต่างๆได้อย่างชัดเจน
กรมบริหารท้องถิ่นของมาเลย์
ชี้ให้เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
แต่ถามถึงการได้มาซึ่งตัวแทนภาคประชาชน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสภาท้องถิ่น
ได้คำตอบคือมาจากการแต่งตั้ง (appointment) จาก รัฐ
ถามถึง บทบาทการมีส่วนร่วมของสตรี ในการบริหาร
ได้คำตอบคือ สตรีมีส่วนในการบริหารอย่างเท่าเทียมชาย
ถามถึงสัดส่วนของสตรี ที่สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
ได้คำตอบคือ หลายเปอร์เซนต์อยู่ แต่ไม่มีสถิติ
เลยถามจำนวน ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นสตรี
คนพรีเซนท์ นึกอยู่พัก แล้วตอบว่า
จากทั้งหมดประมาณ 150 แห่ง
เท่าที่นึกได้ มี 1-2 คน ครับ

เก็บตก จากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (4)

แม่น้ำสิงค์โปร์ เมื่อก่อน สกปรกมาก
ผู้คนอาศัยอยู่สองฝั่ง
โรงงาน โกดังสินค้า ที่อยู่อาศัยมากมาย
ทิิ้งของเสีย สิ่งปฏิกูล ลงในแม่น้ำ
พอในปี 1977 ลีกวนยูประกาศว่า
จะใช้เวลา 10 ปี ในการเปลี่ยนแม่น้ำสิงค์โปร์
ให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพถึงดื่มกินได้
ก็มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
ขุดลอก ย้ายโรงงาน โกดังออกนอกเมือง
อพยพผู้อยู่อาศัย ไปอยู่แฟลตการเคหะ
ทำผังเมือง ออกแบบการพัฒนาอย่างจริงจัง
พอปี 1987 รัฐบาลสิงค์โปร์ก็ประกาศความสำเร็จ
ปัจจุบัน แม่น้ำสิงค์โปร์เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สองฝั่งเป็นร้านอาหารแบบ ชิลล์ๆ
น้ำเน่า กลายเป็นน้ำดี ได้
น่าจะมาช่วยทำที่เมืองไทย
แถวสภา แถวทำเนียบ น้ำเน่าเยอะ

เก็บตก จากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (5)

วิธีการที่รัฐบาลสิงค์โปร์ดำเนินการเพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำ
คือ 1) การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน
2) การใช้นโยบายราคา (pricing policy)
และ 3) การออกกฎหมายบังคับ
หลังจากใช้มาตรการอยู่หลายปี
พบว่าปริมาณการใช้น้ำในครัวเรือนลดลงหลายเท่าตัว
สะท้อนถึง ความสำเร็จของมาตรการดังกล่าว
พอถามถึง ราคาน้ำประปา ในปัจจุบัน
ได้คำตอบว่า จัดเก็บเป็นอัตราก้าวหน้า
ใครใช้น้ำน้อย จ่ายในราคาถูกกว่า
เริ่มต้นที่ลูกบาศก์เมตร (คิว)ละ 40 บาท
เป็นผมเจอราคาเท่านี้
คงอาบน้ำวันละ 5 ขัน เหมือนมหาจำลองแน่

เก็บตก จากทริป มาเลย์ สิงค์โปร์ (6)

เพิ่งรู้ว่า นายกรัฐมนตรีคนแรก
ที่มาเลเซีย เรียกว่าเป็นบิดาของประเทศ
คือ ตนกู อับดุล ระมันห์
มีพระมารดา เป็นคนไทย
คือ หม่อมเนื่อง นนทนาคร
เป็นความรู้ที่ได้รับจากท่านทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์
หม่อมเนื่อง เป็นลูกเจ้าเมืองนนทบุรี สมรส กับ สุลต่านอับดุลฮามิด แห่งรัฐเคดะห์
หรือเมืองไทรบุรีเก่าของไทย. มีโอรส ธิดา รวม 8 พระองค์
องค์ที่ 4 คือ ตนกูอับดุล ระมันห์ นายกรัฐมนตรีคนแรก
หากตนกู อับดุล ระมันห์ ได้รับการยกย่องว่า
เป็นบิดาของประเทศ
เราน่าภูมิใจนะ ที่มีคนไทยมีฐานะเป็น ย่า ของประเทศ

เผยแพร่โดย

somchaisr

สมชัย ศรีสุทธิยากร นักรัฐศาสตร์ สอนวิชาบริหาร กลยุทธ์ การวิจัย เป็นกรรมการองค์กรอิสระ ช่างภาพ เขียนบทกวี แปลเพลง แสวงหาแหล่งท่องเที่ยว และอาหารอร่อย นำประสบการณ์บางส่วนมาร่วมแบ่งปันในเว็ปเล็กๆที่จัดการด้วยตนเองอย่างง่ายๆนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s