ประสิทธิผล (Effectiveness)

ประสิทธิผล หรือ Effectiveness  เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์การมุ่งหวังอยากให้เกิดขึ้น  เป็นการตอบโจทย์ว่า สิ่งที่เป็นความมุ่งหมาย หรือเป้าประสงค์ (Goal) ได้รับการสนองตอบแล้วหรือไม่   ดังนั้น  ประสิทธิผล จึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ (outcome) กับ เป้าประสงค์ (goal)  ว่าเกิดความสำเร็จตามความปรารถนาแล้วหรือยัง

ชีวิตคนโสดที่อยากมีคู่  แต่ ปีแล้วปีเล่าก็เฝ้าอยู่บนคานไม่มีคู่กับเขาเสียที  จึงถือว่ายังไม่บรรลุประสิทธิผล  แต่มีลูกศิษย์ชายของผมคนหนึ่งที่ยังไม่แต่งงานกับเขาเสียที  หลายคนก็บอกว่า กระทาชายคนนี้ ไม่บรรลุประสิทธิผลเพราะยังหาเมียไม่ได้

หนุ่มโสดหน้าตาดีคนคนนีั  กล่าวยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว  “จะมาหาว่าผมไม่บรรลุประสิทธิผลได้อย่างไร  ในเมื่อเป้าประสงค์ของผมไม่ได้อยากมีเมีย  เพราะจริงๆแล้ว ผมอยากมี ผัว”