การใช้เกณฑ์เทียบ (Benchmarking)

การใช้เกณฑ์เทียบ หรือ Benchmarking  เป็นเทคนิคการบริหารอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การของเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเทียบเท่าองค์การชั้นนำอื่นๆ  โดยพยายามดูว่า องค์กรที่เป็นเลิศระดับโลก (world class organization) นั้น  เขามีผลการชี้วัดสมรรถนะองค์การในเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง  เช่น มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  มีผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารนานาชาติ  คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด  พอรู้ปั๊บ ก็เอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการทำงานของตนเอง  ว่า มหาวิทยาลัยของฉันจะต้อง มีความสามารถในการผลิตบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ ได้ในจำนวนที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  เข้าทำนองช้างขี้ ขี้ตามช้าง  ซึ่งกูรูทั้งหลาย จะพร่ำบอกว่า  นี่คือวิธีการในการพัฒนาองค์การได้อย่างรวดเร็วที่สุดวิธีการหนึ่ง

ผมเคยมีโอกาสไปดูการแข่งขันรถสูตร 1 หรือ ฟอร์มูล่าวัน  พบว่าหลายอย่างเป็นความสุดยอด  ไม่เพียงแต่สมรรถนะเครื่อง สมรรถนะรถ หรือความนิ่งของคนขับในสถานการณ์วิกฤติต่างๆที่ถือเป็นสุดยอดของโลก  แม้แต่ช่วงที่รถแต่ละคันต้องวิ่งเข้า cockpit เพื่อเตรียมน้ำมัน เช็คเรื่อง เปลี่ยนยางล้อ  จะเห็นทีมเวิร์คและการทำงานที่เป็นระบบระดับโลก ที่ทำกันอย่างรวดเร็วไม่ถึง 10 วินาที ก็เสร็จ  ไม่รู้ว่า ปั๊ม ปตท. จะสนใจส่งคนไปดูงานบ้างไหม